Anexa 4.4-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02