Teritoriul GAL-ului Dobrogea Sud-Vest se afla in Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, se întinde pe o suprafaţă de 1479,72 Km si are o populaţie totala de 33794 locuitori cu o densitate a populaţiei de 22,83 locuitori/km2, distribuita teritorial administrativ în 10 comune cu 41 de sate astfel: Comuna Adamclisi, Comuna Cerchezu, Comuna Cobadin, Comuna Deleni Comuna Dobromir Comuna Independenta Comuna Ion Corvin, Lipniţa, Comuna Oltina, Comuna Ostrov.

Caracteristici geografice

Teritoriul GAL- ului Dobrogea Sud-Vest se află parţial de-a lungul drumului naţional DN3 Constanţa-Ostrov, începând la est cu comuna Cobadin situată cel mai aproape de Constanta, la 38 de km, şi la 17 de Medgidia, continuând spre vest cu Deleni, Adamclisi, Ion Corvin, Lipniţa şi Ostrov, în partea cea mai de sud-vest a judeţului, la 133 km de Constanţa. Comuna Ostrov se învecinează la nord cu comuna Oltina, amândouă aflându-se pe malul drept al Dunării, în Lunca Dunării. Restul comunelor GAL-ului, Independenţa, Dobromir şi Cerchezu, se afla în sudul DN3 şi se învecinează la sud cu Bulgaria. Ostrov este, de asemenea, port la Dunăre, şi un punct de trecere spre oraşul Silistra, Bulgaria.

Din punctul de vedere al reliefului, GAL-ul se află în Podişul Dobrogei de Sud care este un podiş structural a cărui altitudine absolută scade de la 200 m pe dreapta văii Casimcea, până la sub 50 m în largul culoarului transversal al văii Carasu (în prezent canalul Dunăre – Marea Neagră). Spre sud vest, altitudinea creşte ajungând la 200 m, în apropierea graniţei de stat cu Bulgaria. Aspectul general al Podişului Dobrogei de Sud este de câmpie înaltă, calcaroasă, acoperită cu depozite groase de loess, care domină prin abrupturi unităţile învecinate mai joase (valea Dunării în vest şi litoralul maritim în est). Caracteristica podişului o constituie reţeaua de văi ramificate care l-au fragmentat puternic.

Pe marginea dinspre Dunăre, văile se termină cu limane fluviatile din care sunt de amintit Oltina şi Bugeac. Zona dunăreană este reprezentată de terasele de abraziune lacustră şi fluvială săpate în marginile vestice ale podişurilor Cobadin şi Oltina, subunităţi ale Podişului Dobrogei de Sud. între Rasova şi Ostrov (graniţa cu Bulgaria), relieful este reprezentat de o treaptă limanică de abraziune. Spre sud se pune în evidenţă platforma levantină, cu aspectul unei trepte bine individualizate (în Podişul Oltinei), cu numeroase depresiuni şi golfuri ocupate în prezent de limane fluviatile: Vederoasa, Baciu şi Canaraua-Fetei, puternic meandrate (de tip canion), Bugeac (cu formă oval poligonală), şi Oltina (cu formă oval circulară). în interior, teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest, ca şi restul judeţului Constanta, este deficitar în privinţa apelor curgătoare (cele mai multe având debite mici şi oscilante), pe margini având numeroase lacuri-limane fluviatile si fluvio-maritime. Dunarea este principalul component al hidrografiei GAL-ului.

O notă caracteristică a reţelei hidrografice de pe întreg teritoriul judeţului Constanta este densitatea foarte scăzută a acesteia, de 0,1 km/km2, reprezentând cea mai redusă valoare de pe întreg teritoriul ţării. în funcţie de condiţiile fizico-geografice pe teritoriul GAL-ului se găsesc concentrate un număr mare de ecosisteme, de o mare varietate, începând cu ecosistemele terestre de stepă, silvostepă şi pădure sfârşind cu ecosistemele acvatice ale Dunării şi lacustre. Cernoziomurile sunt soluri caracteristice pentru stepa dobrogeană ocupând cea mai mare parte din suprafaţa judeţului.