Promovarea formelor asociative prin realizarea de cooperative / grupuri de operatori in vederea realizarii unui lant alimentar integrat din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest