Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor