Anexa 8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor