ANEXA_16_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale